۲ – بعضی روزهای خاص را خالی بگذارید

برخی از شرکت‌ها برنامه‌های خاصی دارند؛ به‌عنوان مثال در تقویم هفتگی آن‌ها گفته شده «چهارشنبه‌های بدون جلسه». 


یعنی این‌که هیچ‌کس نمی‌تواند روز جهاشنبه جلسه‌ای برگزار کند. به‌این ترتیب کارمندان شرکت می‌توانند یک روز کامل را بدون

 این‌که مشغول کارهای دیگر شوند یا در جلسات بدون نتیجه و انتها شرکت کنند، 


به کارها و وظایف خود اختصاص دهند. این روش در زندگی افراد هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مثلا دسترسی به فیسبوک

 را محدود کنید و یا تماس‌های تلفنی خود را کنترل کنید.