۱ – مانند بتهوون قهوه بخورید

روز خود را با نوشین قهوه شروع کنید؛ در این جمله راز خاصی نهفته نیست. اما می‌دانید بتهوون چگونه قهوه استفاده می‌کرد؟ او هر روز ۶۰ عدد دانه قهوه را داخل لیوان می‌ریخت و می‌خورد. احتمالا این مقدار کافئین برای بدن کافی است.