«نمی‌خواهم زندگی کنم، ابتدا می‌خواهم که عشق بورزم و در خلال آن زندگی کنم»