۱- زود بیدار شوید تا مجبور نباشید برای صبحانه خوردن و آماده شدن عجله به خرج دهید و استرس داشته باشید.

۲- حوزه ی امتحانی، آدرس و زمان امتحان خود را یک بار دیگر چک کنید تا مطمئن شوید روز، زمان و محل برگزاری امتحان را به درستی می دانید.

۳- صبحانه ی متعادلی میل کنید و از خوردن چیزهایی که ممکن است شما را اذیت کنند بپرهیزید. صبح روز امتحان زمان مناسبی برای امتحان کردن یک صبحانه ی جدید نیست.

۴- پیش از آنکه منزل را ترک کنید، اطمینان حاصل کنید تمام لوازمی که به آنها احتیاج خواهید داشت را همراه خود دارید؛ لوازمی از قبیل کارت شناسایی، کارت امتحانی، نوشت افزار، کروکی محل امتحان، و غیره.

۵- طوری زمان خود را تقسیم بندی کنید که برای رسیدن به محل امتحان، از آنچه مورد نیاز است وقت بیشتری داشته باشید. اتفاقات غیر منتظره ی زیادی وجود دارند که ممکن است در رسیدن شما به محل امتحان بیافتند و شما نیز قطعاً نمی خواهید دیر به جلسه ی امتحان برسید.

۶- پس از رسیدن به محل برگزاری، اگر دور و بر شما افرادی هستند که از استرس امتحان دچار هراس و دلهره شده اند از آنها دوری کنید. حضور این افراد در اطراف شما هیچ کمکی به شما نمی کند.

۷- پیش از رفتن به جلسه ی امتحان به دستشویی مراجعه کنید. فرصت امتحان معمولاً به اندازه ی پاسخگویی به سؤالات تنظیم می شود و اتلاف این زمان ارزشمند برای دستشویی رفتن عاقلانه نیست.

آزمون-تراز

۸- فراموش نکنید نام و مشخصات خود را روی برگه ی امتحانی ذکر کنید. اگر مشخصات شما از قبل روی برگه ی امتحانی ثبت شده اند حتماً آنها را به مشخصات خود تطبیق دهید. شاید باورتان نشود چند نفر همین کار ساده را فراموش می کنند.

۹- پیش از شروع کردن به پاسخگویی، ابتدا یک دور تمام سؤالات را با دقت بخوانید و خیلی سریع زمانی که برای پاسخگویی به هر سؤال نیاز خواهید داشت را در مقایسه با کل وقت امتحان تنظیم کنید.

۱۰- با پاسخ دهی به سؤالاتی شروع کنید که فکر می کنید پاسخشان را بهتر می دانید. هیچ لزومی ندارد به ترتیب به سؤالات پاسخ دهید.

۱۱- اگر در میانه ی پاسخ دهی به سؤالات ذهنتان قفل شد و حس کردید باقی پاسخ را فراموش کردید، به نوشتن هر چه به ذهنتان می آید ادامه دهید تا بالاخره جزئیات بیشتری را به یاد بیاورید.

۱۲- بیشتر از زمانی که برای هر سؤال در نظر گرفته اید برای آن وقت نگذارید. در غیر این صورت ممکن است برای پاسخ دهی به باقی سؤالات وقت کم بیاورید. تمام سؤالاتی که درباره ی پاسخشان اطمینان ندارید را به آخر و بعد از نوشتن پاسخ سؤال هایی که از آنها اطمینان دارید موکول کنید.

۱۳- اگر منظور سؤالی را به درستی درک نمی کنید و نسبت به آن شک دارید، خجالت نکشید و از مراقب جلسه یا نماینده ی مربوطه درباره ی آن بپرسید.

۱۴- از تک تک دقایق امتحان استفاده کنید و اگر زمان اضافه ای برایتان باقی ماند، پیش از آنکه برگه ی خود را تحویل دهید یک دور پاسخ های خود را مرور کنید تا مطمئن شوید چیزی از قلم نیافتاده است.

۱۵- خونسرد باشید؛ شما کاری که از دستتان بر می آمده را انجام داده اید و نباید بابت باقی قضایا دلهره به خودتان راه دهید.