یک تکنیک در رفع استرس وجود داره تحت عنوان Worry Box یا جعبه نگرانی”.

شما یک جعبه مقوایی مثل یک جعبه کفش بیارید و دربش رو محکم چسب نواری بزنید .

و بالای آن شکافی کوچک مثل صندوق رای گیری ایجاد کنید .

حالا هر نگرانی که نسبت به یک موضوع دارید رو روی یک تکه کاغذ بنویسید و داخل جعبه بیاندازید .

هر روز نگرانی ها و استرس های روزانه تان را نوشته و توی جعبه بیاندازید .

بعد از گذشت ۶ ماه جعبه را باز کنید و تمام نگرانیها و استرسهای گذشته خود را مجددا بخوانید .

باور بفرمایید که کلی می خندید و از طرفی ملاحظه خواهید کرد که ۹۰ درصد آن استرسها هیچوقت اتفاق نیفتادند .

اینطوری مغزتان تعلیم میبیند که به سادگی بابت مسائل کوچک مضطرب نشه و برای این مدارات عصبی میسازه و این شیوه رو به عادت خوب تبدیل میکنه و دیگر  در آینده به ساخت Worry Box دیگر نیازی نخواهید داشت .